Om foreningen

Aalborg Kammermusikforening blev stiftet den 1. maj 1996 og afholdt sin første koncert på Nordjyllands Kunstmuseum den 26. januar 1997.

Foreningen tilbyder musikoplevelser af højeste kvalitet. Vi inviterer ensembler og solister fra det internationale musikliv og de bedste danske musikere og ensembler samt lovende unge danske musikere på tærsklen til en international karriere.

Foreningen har et tæt og udbytterigt samarbejde med Musikkens Hus, hvor de allerfleste af vore koncerter foregår. Dette samarbejde giver os mulighed for at invitere nogle af de virkelig store navne fra det internationale musikliv, som vi ellers ikke ville have mulighed for at entrere med.

Foreningen støttes af Aalborg Kommune, Statens Kunstfond og en lang række private fonde, heriblandt Aage og Johanne Louis-Hansen Fonden, William Demant Fonden, Augustinus Fonden og Solistforeningen af 1921, Gudrun og Palle Mørchs Mindefond.

Generalforsamling i Aalborg Kammermusikforening d. 28.5. 2024 – referat

Formandens beretning ved Aalborg Kammermusikforenings generalforsamling d. 28.5. 2024

Vedtægter for Aalborg Kammermusikforening godkendt på generalforsamlingen 7. maj 2019

Samarbejdsaftale mellem Aalborg Kammermusikforening og Musikkens Hus

Privatlivspolitik og fortegnelse over behandling af personoplysninger for Aalborg Kammermusikforening

Aalborg Kammermusikforenings medlemskartotek føres i samarbejde med Musikkens Hus, Aalborg, i regi af Musikkens Kammerklub. Oplysninger om medlemskab og kontingentbetaling registreres af Musikkens Hus og videregives til Aalborg Kammermusikforening.

Oplysninger om foreningens medlemmer registreres i Aalborg Kammermusikforenings medlemskartotek som følger:

  • Navn og adresse
  • Oplysning om betalt kontingent
  • E-mailadresse

Registreringen sker med henblik på at sikre kommunikation med medlemmerne i det omfang, kommunikationen ikke varetages af Musikkens Hus, herunder indkaldelse til foreningens generalforsamling.

Oplysningerne vil ikke uden det enkelte medlems samtykke blive videregivet til andre.

Ansvarlig for behandlingen af oplysningerne er foreningens kasserer:

Judith Blauw
Mail: judithblauw@yahoo.com
Mobil: 60145127

Oplysningerne registreres i en access database, som alene findes på kassererens private PC.

Oplysninger om et medlem slettes ved udmeldelse, eller når den pågældende ikke har indbetalt kontingent i 3 sæsoner.

Vedtaget af bestyrelsen den 19. november 2019