Om foreningen

OM FORENINGEN

Aalborg Kammermusikforening blev stiftet den 1. maj 1996 og afholdt sin første koncert på Nordjyllands Kunstmuseum den 26. januar 1997.

Foreningen tilbyder musikoplevelser af højeste kvalitet. Vi inviterer ensembler og solister fra det internationale musikliv og de bedste danske musikere og ensembler samt lovende unge danske musikere på tærskelen til en international karriere.

Foreningen har et tæt og udbytterigt samarbejde med Musikkens Hus, hvor de allerfleste af vore koncerter foregår. Dette samarbejde giver os mulighed for at invitere nogle af de virkelig store navne fra det internationale musikliv, som vi ellers ikke ville have mulighed for at entrere med.

Foreningen støttes af Aalborg Kommune, Statens Kunstråd og en lang række private fonde, heriblandt Det Obelske Familiefond, Aage og Johanne Louis-Hansen Fonden, Oticon Fonden, Augustinus Fonden og Solistforeningen af 1921.

Formandens beretning ved Aalborg Kammermusikforenings generalforsamling 7. maj 2019

Vedtægter for Aalborg Kammermusikforening godkendt på generalforsamlingen 7. maj 2019

VI OVERHOLDER PERSONDATAFORORDNINGEN:

Privatlivspolitik og fortegnelse over behandling af personoplysninger for Aalborg Kammermusikforening

Oplysninger om foreningens medlemmer registreres i foreningens medlemskartotek som følger:

  • Navn og adresse
  • Oplysning om betalt kontingent
  • e-mailadresse

Registreringen sker med henblik på at sikre kommunikation med medlemmerne samt at udstede medlemskort, som giver adgang til foreningens arrangementer.

Oplysningerne vil ikke uden det enkelte medlems samtykke blive videregivet til andre.

Ansvarlig for behandlingen af oplysningerne er foreningens kasserer:

Bjarne Juel Nielsen, telefon 29250911, bjarnejuelnielsen@gmail.com

Oplysningerne registreres i en accessdatabase, som alene findes på kassererens private PC.

Oplysninger om et medlem slettes ved udmeldelse, eller når den pågældende ikke har indbetalt kontingent i 3 sæsoner.

Vedtaget af bestyrelsen den 6. juni 2018